Gói MAX100 VinaPhone | VinaPhone

Gói MAX100 VinaPhone

Giá Gói: 100.000 đ

Dung Lượng: 5.8Gb

Hạn sử dụng: 30 ngày

Đăng Ký Ngay 100.000 đ

Thông Tin Chi Tiết

Là gói cước 3G/4G VinaPhone trọn gói.

Với 100.000đ Quý khách sẽ có 5.8Gb lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày. Hết lưu lượng tốc độ cao sẽ chuyển sang tốc độ thông thường không tính phí.

Hướng dẫn sử dụng gói cước MAX100 của VinaPhone:

  • Hướng dẫn cách kiểm tra dung lượng soạn: DATA gởi 888
  • Cách huỷ gói Max100 Vinaphone trọn gói: HUY MAX100 gởi 888

Viasil increases the flow of blood and oxygen to your body. cialis vs viagra This is attributed to the increased production of nitric oxide.

Gói Liên Quan

02/07

Gói M120 VinaPhone

Giá Gói: 120.000đ

Dung Lượng: 1,5GB

Đăng Ký
02/07

Gói M70 VinaPhone

Giá Gói: 70.000đ

Dung Lượng: 1,5GB + 70.000đ

Đăng Ký
02/07

Gói M50 VinaPhone

Giá Gói: 50.000đ

Dung Lượng: 500MB

Đăng Ký
02/07

Gói M25 VinaPhone

Giá Gói: 25.000đ

Dung Lượng: 150 MB

Đăng Ký

3G-VINAPHONE.COM.VN

© 3G-VINAPHONE.COM.VN 2018. All rights reserved.