500.000đ
/ 12 tháng

D500

4GB
DV3 EZ500 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
250.000đ
/ 6 tháng

D250

3 GB
DV3 EZ250 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
70.000đ
/ 30 ngày

D70

6 GB
DV3 EZMAX GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
200.000đ
/ 30 ngày

DMAX200

20GB
DV3 EZMAX200 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
100.000đ
/ 30 ngày

DMAX100

9GB
DV3 EZMAX100 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
70.000đ
/ 30 ngày

DMAX

5GB
DV3 EZMAX GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
300.000đ
/ 30 ngày

EZMAX300

30 GB
DV3 EZMAX300 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
200.000đ
/ 30 ngày

EZMAX200

20 GB
DV3 EZMAX200 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
100.000đ
/ 30 ngày

EZMAX100

9 GB
DV3 EZMAX100 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
70.000đ
/ 30 ngày

EZMAX

5 GB
DV3 EZMAX GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí