Đăng ký dịch vụ Vskill Vinaphone | VinaPhone

Đăng ký dịch vụ Vskill Vinaphone

Giá Gói: 15.000đ

Dung Lượng:

Hạn sử dụng: 7 ngày

Đăng Ký Ngay 15.000đ

Thông Tin Chi Tiết

Dịch vụ Vskill cung cấp cho khách hàng Vinaphone kho Video, tài liệu file mềm giới thiệu các bài giảng về kỹ năng mềm, chia sẽ kinh nghiệm, bí quyết thành công trong cuộc sống của một số diễn giả nổi tiếng Việt Nam (Phan Quốc Việt, Trần Đăng Khoa, Lê Thẩm Dương, Trần Thị Ái Liên…). 

Gói Liên Quan

3G-VINAPHONE.COM.VN

© 3G-VINAPHONE.COM.VN 2018. All rights reserved.