299.000đ
/ 30 ngày

SPEED299

10 GB
DV3 SPEED299 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
199.000đ
/ 30 ngày

SPEED199

6 GB
DV3 SPEED199 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
79.000đ
/ 30 ngày

SPEED79

2 GB
DV3 SPEED79 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
300.000đ
/ 30 ngày

BIG300

36 Gb
DV3 BIG300 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
200.000đ
/ 30 ngày

BIG200

22 Gb
DV3 BIG200 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
120.000đ
/ 30 ngày

BIG120

12GB
DV3 BIG120 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
90.000đ
/ 30 ngày

BIG90

7Gb
DV3 BIG90 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
70.000đ
/ 30 ngày

BIG70

4.8 GB
DV3 BIG70 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí