Cách đăng ký 3G VinaPhone | Dịch vụ VinaPhone Portal

banner

Các gói cước 4G Vinaphone

Gói Cước 3G Vinaphone

70.000đ
/ 30 ngày

MAX

3.8GB
DV3 MAX GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
50.000đ
/ 30 ngày

MAXs

4 Gb
DV3 MAX GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
100.000 đ
/ 30 ngày

MAX100

5.8Gb
DV3 MAX100 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
200.000 đ
/ 30 ngày

MAX200

15GB
DV3 MAX200 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
300.000đ
/ 30 ngày

MAX300

30Gb
DV3 MAX300 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
70.000đ
/ 30 ngày

MAX70

3.8Gb
DV3 MAX70 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
10.000đ
/ 30 ngày

M10

50 MB
DV3 M10 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
25.000đ
/ 30 ngày

M25

150 MB
DV3 M25 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
50.000đ
/ 30 ngày

M50

500MB
DV3 M50 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
70.000đ
/ 30 ngày

M70

1,5GB + 70.000đ
DV3 M70 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
120.000đ
/ 30 ngày

M120

1,5GB
DV3 M120 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí

Gói Cước Khuyến Mãi

99.000đ
/ 30 ngày

B99

MAX + Gọi
DV3 B99 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
129.000đ
/ 30 ngày

B129

MAX100 + Gọi
DV3 B129 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
69.000đ
/ 30 ngày

C69

Gọi + SMS
DV3 C69 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
89.000đ
/ 30 ngày

C89

Gọi + SMS
DV3 C89 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
89.000đ
/ 30 ngày

VD89P

120GB
DV3 VD89P GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
89.000đ
/ 30 ngày

VD89

60GB + Gọi
DV3 VD89 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí

Gói Cước EZCOM Vinaphone

50.000đ
/ 30 ngày

EZ50

3 GB
DV3 EZ50 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
120.000đ
/ 30 ngày

EZ120

12 GB
DV3 EZ120 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
70.000đ
/ 30 ngày

EZMAX

5 GB
DV3 EZMAX GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
100.000đ
/ 30 ngày

EZMAX100

9 GB
DV3 EZMAX100 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
200.000đ
/ 30 ngày

EZMAX200

20 GB
DV3 EZMAX200 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
300.000đ
/ 30 ngày

EZMAX300

30 GB
DV3 EZMAX300 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
70.000đ
/ 30 ngày

DMAX

5GB
DV3 EZMAX GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
100.000đ
/ 30 ngày

DMAX100

9GB
DV3 EZMAX100 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
200.000đ
/ 30 ngày

DMAX200

20GB
DV3 EZMAX200 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
70.000đ
/ 30 ngày

D70

6 GB
DV3 EZMAX GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
250.000đ
/ 6 tháng

D250

3 GB
DV3 EZ250 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
500.000đ
/ 12 tháng

D500

4GB
DV3 EZ500 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí

3G-VINAPHONE.COM.VN

© 3G-VINAPHONE.COM.VN 2018. All rights reserved.